Witaj na portalu ogłoszeń kupna

Dostawa

Sposób dostawy powinien być okreśony przez kupującego w treści utworzonej przez niego oferty zakupu.
Jeśli kupujący nie podał preferowanej przez siebie formy dostawy w ofercie zakupu, należy domniemywać swobodę wyboru tego sposobu przez sprzedawcę.